Psychotherapie Limbeek

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut
Sinds 1 januari 2017 moet elke aanbieder van GGZ beschikken over een kwaliteitsstatuut. In dit kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te kunnen aanbieden. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk.