Psychotherapie Limbeek

Psychotherapie

De psychotherapie die ik bied is Persoonsgericht en Experiëntieel (ervaringsgericht) en gaat onder andere uit van uw beleving, mogelijkheden en veerkracht. De therapie is niet enkel gericht op uw klachten maar heeft aandacht voor u als gehele persoon.

Mijn specialisatie is de Emotion Focused Therapy (EFT-i). Dit is een individuele emotiegerichte therapie. In de gesprekken met u help ik u om naast uw gedachtes vooral ook bij uw gevoelens stil te staan die u als belemmerend ervaart in contact met uzelf of anderen. Ik help u deze te begrijpen vanuit uw eigen levensgeschiedenis zodat bepaalde ingesleten patronen duidelijker worden. Wanneer u uw gevoelens meer kan ervaren, erkennen en reguleren, ontstaat er vaak al verandering in uzelf. U krijgt beter zicht op wie u bent, welke kwaliteiten en beperkingen u heeft en hoe u met uzelf en anderen omgaat. Dit helpt ook om meer zicht te krijgen op hoe u richting wilt geven aan uw leven, wat uw behoeftes zijn, uw levensdoelen en ambities.

Het resultaat van de persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapie is niet alleen klachtvermindering maar veelal ook een verhoging van uw algehele welzijn zoals zelfaanvaarding, zingeving en gezondheid. Het is verder een bewezen effectieve vorm van behandeling (evidence based).

 

Uitweg 7      3481 BA  Harmelen      06-24489004      www.psychotherapielimbeek.nl