Psychotherapie Limbeek

Werkwijze

Aanmelden
U kunt zich telefonisch of via het contactformulier aanmelden voor een intakegesprek. Wanneer ik telefonisch niet bereikbaar ben, spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Intake
Als u na het eerste intakegesprek besluit om te starten met psychotherapie dan volgen nog 1 of 2 intakegesprekken. In de intakegesprekken worden uw klachten en problemen die er spelen verder in kaart gebracht. Er is aandacht voor uw levensloop en huidige leefsituatie. Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten om de problematiek verder te onderzoeken.

Advies en behandeling
Vervolgens vindt er een adviesgesprek plaats waarin de bevindingen van de intakegesprekken met u worden besproken. In dit gesprek zullen we samen inhoud geven aan het behandelplan en maken we afspraken voor de vervolggesprekken. Het behandelplan zal door u en mij ondertekend worden. Dit is verplicht in het kader van de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Tijdens de behandeling wordt op een aantal momenten het behandelplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

De duur van de psychotherapie kan variëren van enkele gesprekken tot langer dan een jaar en is afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en de persoonlijkheid. Een therapiegesprek duurt 45 minuten en vindt meestal wekelijks of tweewekelijks plaats.
Soms komt het voor dat uw problematiek niet door mij behandeld kan worden. Ik zal dan met u zoeken naar een meer passende behandelsetting.

Tenslotte stel ik uw huisarts op de hoogte van de bevindingen vanuit de intake en aan het einde van de behandeling over het resultaat van de therapie. Ik zal de informatie eerst met u doorspreken alvorens ik dit aan uw huisarts doorgeef. Mocht u bezwaar hebben om deze informatie te delen met uw huisarts, dan kunt u dat aan mij kenbaar maken.

 

Uitweg 7      3481 BA  Harmelen      06-24489004      www.psychotherapielimbeek.nl