Psychotherapie Limbeek

Tarieven

Verzekerde zorg
Psychotherapie wordt via uw basisverzekering vergoed als deze voldoet aan een aantal voorwaarden. U heeft allereerst een verwijzing van de huisarts nodig voor behandeling. Deze verwijsbrief dient u mee te nemen naar het eerste intakegesprek.
Vervolgens moet er een diagnose volgens de DSM-V (een classificatie-systeem voor psychische stoornissen) gesteld worden. Verder is het nodig om de effectiviteit van de behandeling te meten aan de hand van ROM metingen (Routine Outcome Monitoring). U wordt daarom bij aanvang en einde van de behandeling gevraagd om een ROM vragenlijst (klachtenlijst) in te vullen.

Niet verzekerde zorg
De behandeling van een aantal psychische klachten wordt niet langer meer vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de aanpassingsstoornissen en werkgerelateerde problemen. Deze problematiek valt onder het zogenoemde “overig zorgproduct” (OZP) en dient door u zelf betaald te worden. Wanneer er naast deze problematiek ook sprake is van een andere stoornis zoals angst of depressie, dan wordt de behandeling wel vergoed.

Contractvrij
Ik heb ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars vanwege de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening.
Dit betekent dat ik de rekening van de behandeling niet rechtstreeks bij uw verzekering declareer maar bij u. Deze factuur kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van uw polis (naturapolis of restitutiepolis) wordt uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijkt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering om te zien hoe hoog de vergoeding is. De tarieven voor de behandeling zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en in te zien op de site van de NZa.
Verder betaalt u een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Zelf betalen
U kunt ook kiezen om de behandeling zelf te betalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen uit privacy overwegingen. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig en al uw gegevens blijven binnen de praktijk. Ik hanteer voor zelfbetalers en voor niet verzekerde zorg de landelijk vastgestelde tarieven door de NZa.

Het tarief voor coaching is per sessie van 50 minuten 110 euro.

Afspraak afzeggen
U kunt uw afspraak per mail of telefonisch afzeggen of verzetten. Wanneer u niet op een afspraak verschijnt of als u minder dan 24 uur van tevoren afbelt, dan zal ik in principe een bedrag van 50 euro in rekening brengen. Dit bedrag kunt u niet via uw verzekering vergoed krijgen.